Splošni pogoji najema nastanitev v sistemu eTrips

 

Splošni pogoji najema nastanitev v zidanicah
 
1.       Predmet splošnih pogojev najema nastanitev
Splošni pogoji najema nastanitev v zidanicah (v nadaljevanju Splošni pogoji najema nastanitve) opredeljujejo pogoje najema in koriščenja nastanitev v zidanicah v skladu z objavljenimi informacijami in temi Splošnimi pogoji najema nastanitve, razen če pri posamezni nastanitvi niso navedeni drugačni pogoji najema nastanitve.
 
2.       Rezervacijski pogoji
Nastanitev se lahko najame ali rezervira, dokler je prosta in zanjo ni bila sprejeta rezervacija. Rezervacijo se lahko naredi na vprašanje po elektronski pošti, telefonu ali osebno pri pooblaščenemu tržniku, Kompasu Novo mesto d.o.o. (tel. 07/393 1 520). Ob rezervaciji je gost dolžan posredovati vse podatke, ki jih zahteva postopek rezervacije in plačati znesek rezervacije glede na način izvedbe rezervacije. Preostali del zneska nočitev in dodatnih storitev je potrebno poravnati pred začetkom bivanja pri Kompasu Novo mesto d.o.o., razen če je bilo drugače dogovorjeno ob sklenitvi rezervacije.
Cene za najem manj kot 3 noči so višje za 50%. V času božično-novoletnih praznikov so cene 50% višje; možen je le najem najmanj 3 noči.
2.1. Rezervacija na vprašanje
Rezervacija je zagotovljena:
-          po prejetem odgovoru, da je nastanitev prosta in zanjo še ni bila sprejeta druga rezervacija in
-          po prejetju podatkov, ki jih zahteva postopek rezervacije in prejetem plačilu zneska rezervacije ali po prejetju pooblastila za uporabo kreditne kartice za plačilo rezervacije in posredovanjem vrste, številke, kontrolne številke ter veljavnosti kreditne kartice.
2.2. Znesek rezervacije: Cena osnova storitve je sestavljena iz cene nočitev, ki se ji v primeru uporabe dodatnih ležišča prišteje znesek doplačil za dodatna ležišča in turistična taksa.
2.4. Odpoved rezervacije: višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa odpovedi:
 
do 30 dni pred prihodom: 10% rezervacije
od 29 do 22 dni pred prihodom: 20% rezervacije
od 21 do 15 dni pred prihodom: 30% rezervacije
od 14 do 8 dni pred prihodom: 40% rezervacije
7 do 3 dni pred prihodom: 50% rezervacije
Manj kot 3 dni se rezervacije ne vrača
 
3.       Plačilni pogoji
Predvideni znesek nočitev, turistične takse in naročenih dodatnih storitev je potrebno poravnati pred začetkom bivanja pri pogodbenem partnerju, razen če je bilo drugače dogovorjeno ob sklenitvi rezervacije. Vplačani znesek rezervacije se odšteje od predvidenega zneska za plačilo.
 
4.       Način plačila
Z gotovino, s plačilnimi karticami ali z nakazilom na TRR.
 
5.       Turistična taksa
Gost je dolžan plačati turistično takso istočasno s plačilom nastanitve. Višina turistične takse je določena glede na kraj bivanja. Za otroke od 7-18 leta starosti velja 50% popust, otroci do 7 leta starosti so plačila turistične takse oproščeni.
 
6.       Cena nastanitve
V ceno najema je vključena dobrodošlica, posteljnina, brisače, kuhinjske brisalke, elektrika ali plin, tedensko pranje posteljnine, brisač, kuhinjskih brisalk in končno čiščenje, razen če ni ob rezervaciji drugače dogovorjeno. Dodatne storitve, ki niso vključene v ceno najema nastanitve, se plačajo po veljavnem ceniku pri pogodbenem partnerju ali ponudniku nastanitve.
Cene so objavljene v evrih. Nosilec sistema in pogodbeni partnerji si pridržujejo pravico do spremembe objavljenih cen. Gostom, ki že imajo potrjeno rezervacijo je zagotovljena cena, ki je veljala ob potrditvi rezervacije.
Za nekatere primere najema se lahko dogovorijo in veljajo drugačni pogoji bivanja, kot so navedeni v teh Splošnih pogojev najema nastanitve.
 
7.       Pravica gosta do spremembe in odpovedi rezervacije
Vse spremembe v zvezi z rezervacijo (število oseb, datumi prihoda/odhoda) je gost dolžan sporočiti v pisni obliki (po e-mailu, preko faksa ali po pošti). Če bo spremembe glede na plan zasedenosti in zmogljivostjo kapacitet možno realizirati, bomo gostu posredovali novo potrditev rezervacije. V primeru, da rezervacije ni možno spremeniti, se upoštevajo rezervacijski pogoji.
V primeru odpovedi gosta zaradi višje sile, je gost dolžan posredovati pisno potrdilo o dogodku. V tem primeru bomo obračunali administrativne stroške v zvezi z rezervacijo in sicer maksimalno v vrednosti 25% predvidenega zneska nočitev.
 
 
8.       Pravica do sprememb in odpovedi rezervacij s strani nosilca
Nosilec si pridržujejo pravico do spremembe rezervacij v primeru, da nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti. V tem primeru si pridržuje pravico, da po predhodnem obvestilu gosta, rezervirano nastanitev zamenja s podobno nastanitvijo enake ali boljše kvalitete za enako ceno, kot je imel gost potrjeno ob rezervaciji.
V primeru, da je zamenjava rezervirane nastanitve nemogoča, si nosilec pridržuje pravico do odpovedi rezervacije ter zagotavlja gostu vračilo celotne plačane rezervacije. Poleg tega bo gostu posredoval informacije o nastanitvah, ki niso vključene v našo ponudbo.
 
9.       Obveznosti nosilca
Nosilec se zavezuje, da bo korektno izvajal storitev do gostov ter skrbel za njihove pravice in interese.
V ponudbo se zavezujemo vključevati ponudnike nastanitev, ki imajo kategorizirane nastanitve. Podatke in slikovno gradivo prispevajo ponudniki nastanitev, ki zanje tudi odgovarjajo.
 
10.   Obveznosti gosta
Gost je dolžan:
-          ob prihodu v kraj nastanitve predati dokumente v zvezi s potrditvijo in plačilom rezervacije
-          posredovati veljavne potne dokumente
-          držati se hišnega reda v nastanitvi in upoštevati navodila gostitelja
-          skrbno ravnati z inventarjem v nastanitvi
V primeru nespoštovanja teh obveznosti gost odgovarja za škodo in nosi stroške v zvezi s tem. Eventualno škodo, ki jo je gost povzročil v nastanitvi, je gost dolžan poravnati pri ponudniku nastanitve oziroma gostitelju ob odhodu.
 
11.   Prihod gosta
Prihod gostov je med 14:00 in 18:00 uro, če ni nobenega obvestila, da bo gost prišel ob drugem v naprej dogovorjenem času ali če ni bilo vnaprej drugače dogovorjeno.
Če gost ne prispe do rezervirane nastanitve do 18:00 ure in ni v naprej sporočil čas prihoda se smatra, da je rezervacija odpovedana in se obračunajo stroški odpovedi rezervacije v skladu z rezervacijskimi pogoji.
 
12.   Odhod gosta
Do 10:00, če ni drugače dogovorjeno s ponudnikom nastanitve oziroma z gostiteljem. V nasprotnem primeru gost plača še en dan bivanja.
 
13.   Prtljaga
Nosilec sistema ne odgovarja za poškodovano, uničeno ali izgubljeno prtljago, kot tudi ne za prtljago in dragocenosti iz nastanitve. Izgubljena prtljaga ali kraja se lahko prijavita pri ponudniku nastanitve oz. gostitelju ali na policijski postaji.
 
14.   Reklamacije
Gost je dolžan prijaviti reklamacijo ponudniku nastanitve oziroma gostitelju, v istem dnevu, ko ugotovi nepravilnost, pisno najkasneje v roku osmih dni po končanem bivanju, v nasprotnem primeru ponudnik reklamacije ni dolžen upoštevati. Gost je z dobrim namenom dolžan sodelovati s ponudnikom nastanitve oz. gostiteljem, da se odstranijo vzroki za reklamacije.
Če gost reklamacije ne more rešiti s ponudnikom nastanitve oz. z gostiteljem, je dolžan o tem obvestiti tržnika Kompas Novo mesto d.o.o.na telefon 07/393 1 520  ali po elektronski pošti kompas.nm@siol.net in z njim sodelovati pri reševanju reklamacije.
V primeru, da kljub sodelovanju nosilca pri reševanju reklamacije na samem mestu le ta ni bila rešena, gost pisno posreduje reklamacijo nosilcu na naslov Kompas Novo mesto d.o.o., Novi trg 10, 8000 Novo mesto. Reklamaciji priloži dokumente in fotografije, ki dokazujejo utemeljenost pritožbe. Rok za oddajo reklamacije je 8 dni po končanem bivanju. Nosilec bo obravnaval samo reklamacije, ki so popolne in so bile oddane v roku.
Nosilec se obvezuje, da bo v roku 28 dni podal pisno mnenje in sklep o reklamacijah. Obravnaval bo samo reklamacije, ki niso bile rešene v času bivanja gosta.
Dokler nosilec ne poda pisnega mnenja in sklepa o reklamaciji, se gost odreka posredovanju drugih oseb (arbitraže, sodnih ustanov,…) in posredovanju informacij v medije.
Najvišje nadomestilo v primeru utemeljenepritožbe je enako višini vrednosti reklamiranih storitev in ne more obsegati ostalih nereklamiranih koriščenih storitev.
 
15.   Izročitev Splošnih pogojev najema nastanitve
Nosilec objavi Splošne pogoje najema nastanitve na spletni strani. Uporabnik z uporabo sistema  sprejema tudi vse obveznosti iz naslova teh Splošnih pogojev najema nastanitve.
Ob izvršitvi rezervacije gost s klikom potrdi, da je seznanjen s temi Splošnimi pogoji najema nastanitve, ter da se z njimi v celoti strinja. Na ta način je vse kar je navedeno v teh Splošnih pogojih najema nastanitve pravna obveznost tako za gosta kot nosilca in njegove pogodbene partnerje.
 
 
16.   Veljavnost Splošnih pogojev najema nastanitve
Uporabnik se strinja, da je z objavo teh Splošnih pogojev najema nastanitve seznanjen s pogoji in načinom najema nastanitve v zidanicah. O vsaki spremembi Splošnih pogojev najema nastanitve bodo uporabniki obveščeni vsaj 15 dni pred njihovo uveljavitvijo z objavo sprememb na spletnih straneh.
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Spremeni nastavitve piškotkov.